endodoncja

– leczenie kanałowe, powtórne leczenie kanałowe, leczenie zmian w kości.

Nieleczona próchnica to główny powód zapaleń miazgi, czyli tak zwanego „nerwu zęba”. Stan taki w przeważającej większości kończy się potrzebą leczenia kanałowego (przewodowego) zęba.

Leczenie takie jest przykładem procedury inwazyjnej, skomplikowanej i nie rzadko obarczonej dużym ryzykiem niepowodzenia czy powikłań. Porażka to wypadkowa bardzo wielu czynników, począwszy od niestandardowej budowy zęba, poprzez niewystarczający sprzęt stomatologiczny czy umiejętności lekarza, a skończywszy na kondycji pacjenta (choroby ogólne, ogólny stan zdrowia). Zapalenie miazgi tak samo jak próchnica, wcześnie wychwycone i odpowiednio szybko i prawidłowo leczone, daje szanse na przetrwanie zęba w jamie ustnej na wiele lat po leczeniu lub nawet do końca życia. Jednak bagatelizowanie problemu czy niewłaściwe podejście do tematu może wygenerować wiele kłopotów w postaci nieprzyjemnych powikłań, niejednokrotnie groźnych dla zdrowia i życia. Zatem najważniejsza w przypadku leczenia kanałowego jest diagnostyka schorzenia. Dziś nie ma leczenia endodontycznego bez zdjęcia rentgenowskiego czy radiowizjografii. To obowiązkowa procedura zarówno podczas diagnozowania, jak i w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu, szczególnie pomocna w kwestii skontrolowania zęba poddanego takiemu leczeniu. Wspomniana kontrola jest obowiązkiem przede wszystkim w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zmianami w okolicy wierzchołka korzenia, które muszą być okresowo monitorowane – właśnie przy użyciu zdjęć kontrolnych. Prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe spowoduje cofnięcie się zmian i w konsekwencji wygojenie się kości wokół zęba przyczynowego.

Samo leczenie polega na usunięciu „chorego nerwu”, a następnie na opracowaniu narzędziami kanału, jego zdezynfekowaniu chemicznym lub chemo-mechanicznym w celu pozbycia się bakterii, a następnie wypełnieniu pustej przestrzeni przeznaczonym do tego materiałem. Sam sprzęt czy materiały nie wystarczą, aby leczenie kanałowe przyniosło sukces wymagane jest doświadczenie oraz ogromnej wiedza dentysty. Narzędzia bowiem nie leczą same. Co więcej, leczenie endodontyczne to leczenie niejednokrotnie czaso- i pracochłonne, stąd też nie jest rozwiązaniem tanim. Trzeba pamiętać, że jest to forma leczenia, która pozwala na przetrwanie w ustach własnego zęba, którego nie zastąpi żadna odbudowa lub implant.